Obywatelstwo Polskie

Obywatelstwo Polskie Chojna

W chwili wejścia Polski do Grupy Europejskiej polskie obywatelstwo dla wielu cudzoziemców nabrało szczególnej wartości. Wszystko przez ostatnie, że obywatel Polski ma prawo wjeżdżać bez kontroli granicznych do każdych państw strefy Schengen. Świadczy to, że potrafiąc polski dowód osobisty można bez przeszkód podróżować, i co istotniejsze – zarabiać na placu Unii Europejskiej.

Czytaj więcej