Rola referendum w ewolucji demokracji

Rola referendum w ewolucji demokracji Ewolucja demokracji jest procesem, który nieustannie się rozwija i adaptuje do zmieniających się warunków społeczno-politycznych. Jednym z narzędzi, które odgrywa istotną rolę w tym procesie, jest referendum. Referendum to forma bezpośredniego udziału obywateli w podejmowaniu decyzji politycznych, która znacząco wpływa na kształtowanie demokratycznych instytucji i praktyk. Wprowadzenie do roli referendum […]

Czytaj więcej