Obywatelstwo Polskie

Obywatelstwo Polskie Chojna

Prasóweczki

W chwili wejścia Polski do Grupy Europejskiej polskie obywatelstwo dla wielu cudzoziemców nabrało szczególnej wartości. Wszystko przez ostatnie, że obywatel Polski ma prawo wjeżdżać bez kontroli granicznych do każdych państw strefy Schengen. Świadczy to, że potrafiąc polski dowód osobisty można bez przeszkód podróżować, i co istotniejsze – zarabiać na placu Unii Europejskiej.

Obywatelstwo Polskie Dobrzany

Obywatelstwo polskie – uznanie za obywatela polskiego
Znacznie najłatwiej, gdyż w sposobie administracyjnym, wystąpić można o przyznanie za obywatela polskiego. Jest kilka możliwości, kiedy można skorzystać taką formę, opowiada o niej szczegółowo Art. 30 ust. 1 Ustawy o obywatelstwie polskim. Obywatelstwo Polskie Dobrzany

1. O uznanie obywatelstwa może spotkać cudzoziemiec, który towarzyszy w Polsce minimum rok na bazie prawa na pobyt stały nabyty w układzie z posiadaną Kartą Polaka lub polskim pochodzeniem. Najczęściej o Kartę Polaka występują osoby z naszymi korzeniami, które są na gruncie byłego Związku Radzieckiego, specjalnie na Ukrainie, Białorusi albo na Litwie.

2. Jeśli cudzoziemiec przebywa jeszcze na pole Polski, i jego pobyt składa się na zezwoleniu na osiedlenie się, zezwoleniu na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich albo na bazie prawa stałego pobytu, także może wystąpić o uznanie obywatelstwa. Osoba starająca się o obywatelstwo pragnie zawierać regularne i trwałe źródło dochodu oraz tytuł prawny do mieszkania/domu. Z ostatniego zabiegu skorzystać mogą także cudzoziemcy, którzy stoją co najmniej od 3 lat w kontaktu małżeńskim z Polakiem/Polką czy nie mają żadnego obywatelstwa. Obywatelstwo Polskie Dobrzany

3. O przyznanie za obywatela polskiego mogą starać się cudzoziemcy ze statusem uchodźcy, którzy tkwią w Polsce minimum 2 lata oraz zajmują prawo do osiedlenie się.

4. Za obywatela polskiego może zostać również uznane dziecko, którego rodzic jest rezydentem Polski lub istnieje na pole RP na bazie prawa na osiedlenie się lub korzysta prawo stałego pobytu, i drugi rodzic, jaki nie ma obywatelstwa polskiego wyraził umowę na uznanie dziecka za obywatela naszego świata. Podobnie wygląda sytuacja, gdy samemu z rodziców zostało przywrócone obywatelstwo polskie i była się o przyznanie za obywatela polskiego naszego dziecka.

5. Wystąpić o uznanie obywatelstwa może także cudzoziemiec, który legalnie istnieje w Polsce nieprzerwanie od minimum 10 lat oraz korzysta danie na osiedlenie się, pozwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawo stałego pobytu oraz korzysta bezpieczne i estetyczne źródło dochodu oraz tytuł prawny do klubu mieszkalnego. Obywatelstwo Polskie Dobrzany

Uznanie na człowieka polskiego – procedura
Wniosek o przyznanie za obywatela polskiego wraz ze zdjęciem prezentuje się do wojewody, jaki stanowi również pierwszą instancją postępowania. Zwykle – jeśli efekt jest wystarczająco prawy i zapewniony dokumentami – z powodzeniem za obywatela polskiego nie jest kłopotu. Wojewoda może skończyć wniosek właśnie to, gdy uzna, razem z ustawą, że nadanie obywatelstwa wnioskodawcy może wynosić zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa albo ochrony zaufania oraz sposobu publicznego. Co istotne, jako iż istnieje wtedy technologia administracyjna, myślącym o przyznanie za Polaka przysługuje odwołanie od decyzji wojewody do kolejnej instancji, którą stanowi MSWiA. Ostateczną drogę do uznania obywatelstwa zamyka negatywne orzeczenie sądu administracyjnego, do którego można wycofać się od negatywnej decyzji MSWiA.

Za wydanie decyzji o przyznaniu za obywatelstwa polskiego zapłacić trzeba 219 złotych (jeśli wojewoda wyda negatywną decyzję, liczba ta istnieje zwracana).

Uzyskanie obywatelstwa polskiego – wniosek do Prezydenta RP
Znacznie trudniej uzyskać obywatelstwo polskie wchodząc do Prezydenta RP o jego przyjęcie. Zaś więc nie tylko dlatego, że decyzja Prezydenta RP jest niezaskarżalna i ostateczna, ale także dlatego, iż nie ma norm prawnych, które mówią prezydentowi wydanie umowy na uznanie obywatelstwa w danym czasie. Zwykle procedura – od złożenia wniosku do jego dopuszczenia – może występować nawet rok. Z nowej jednak części ta ścieżka do polskiego obywatelstwa jest jaśniejsza dla tych, którzy nie sprawdzają się odpowiednio długim legalnym pobytem w polskim kraju, i z pozostałych przyczyn chcą stać się obywatelami Polski. Obywatelstwo Polskie Dobrzany

Kto może wystąpić o obywatelstwo polskie?
Wnioski o danie obywatelstwa polskiego można tworzyć w końcu (do wojewody w tle zamieszkania) lub przez polskie konsulaty za granicą. W obecnym fakcie trzeba skończyć się na spore koszty – złożenie wniosku kosztuje 360 euro. Do ostatniego trzeba doliczyć koszty tłumaczenia dokumentów, ich uwierzytelnienia oraz notarialnego uwierzytelnienia podpisów.

Uwaga: Jeśli składający dokumenty o obywatelstwo polskie posiadają dzieci w wieku od 16 do 18 lat, to dzieci też muszą wyrazić umowę na zmianę obywatelstwa, w przypadku młodszych dzieci zgoda taka nie jest chciana.

Obywatelstwo Polskie Dobrzany

Obywatelstwo polskie – jakie dokumenty trzeba przygotować
Osoba starająca się o uznanie obywatelstwo musi wykonać szereg dokumentów. Oprócz wniosku, kolorowego zdjęcia, będą wówczas m. in danie na pobyt stały, paszport, dokumenty potwierdzające spokojne i mocne dochody, zaświadczenie o uprawnieniu do klubu (wystarczy np. umowa najmu), opinia o daniu Karty Polaka (gdy taka jest), statusu uchodźcy (jeśli został nadany), akty urodzenia i małżeństwa wydane przez polski Urząd Stanu Cywilnego.

Osoby starające się o nadanie obywatelstwa we rezultacie muszą uzasadnić, dlaczego chcą uzyskać polskie obywatelstwo.

Uwaga: Wśród dokumentów, jakie trzeba złożyć we rezultatu należy także przedstawić zaświadczenie o nauk języka polskiego na okresie B1 – mówi to zarówno cudzoziemców, obywateli unijnych ze statusem rezydenta długoterminowego. Certyfikat musi zostać dany przez Państwową Komisję do wykonaj Poświadczania Nauk Języka Polskiego jako Obcego. Praktyka pokazuje, iż to jakiś z warunków, które najtrudniej spełnić cudzoziemcom. Obywatelstwo Polskie Dobrzany

Zobacz również Obywatelstwo Polskie jak uzyskać?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *