Czego Szukamy Na Warmii I Mazurach?

Czego Szukamy Na Warmii I Mazurach?

Prasóweczki

Czego Szukamy Na Warmii I Mazurach? Pytanie tylko pozornie skierowane jest do turystów. Zapewne żyć natomiast skierowane oraz do historyków, kulturoznawców-regionalistów oraz inwestorów. Zacznijmy że z tego, co w ostatnim terenie interesuje turystów?

 

Warmia i Mazury dla turystów

Granica pomiędzy Warmią i Mazurami jest odpowiednio płynna. Umownie ważna też obie krainy rozdzielić linią idącą z Ostródy, potem nieco na południe od Olszyna i łukiem na północ przez Mrągowo i Kętrzyn.

Czym się zatem różnią z siebie te obie krainy. W obszarze i zabytkach obecnie raczej jest niestety wskazać istotne różnice. Historycznie obie krainy w dzisiejszych wiekach połączyła wspólna historia. Wcześniej mieszkały je inne plemiona. Na jednych Mazurach swoje korzenie zapuścili Mazowszanie. Nieprzypadkowo drink z naukowych periodyków mazurskich nosi tytuł „Masovia”.

Przeciętny turysta stosuje ten rejon z jeziorami, zwłaszcza z Wielkimi Jeziorami Mazurskimi. Bardziej doświadczony penetruje tamtejsze puszcze, choćby Piską i Romincką. Ta nowa na momencie dwóch poprzednich wieków była krajem łowieckim cesarza Wilhelma II. Natomiast Piską upodobali sobie twórcy, zwłaszcza pisarze, między innymi Bogdan Czeszko, Jerzy Putrament i Konstanty Ildefons Gałczyński.

Dlatego pasjonaci historii literatury zwykle odwiedzają Muzeum im. K. I. Gałczyńskiego w Praniu i Michała Kajki w Ogródku.

Wyczynowi turyści coraz częściej korzystają ze szlaków kajakowych, przynajmniej na Krutyni, Węgorapie i Gołdapie. Coraz wyższym powodzeniem cieszą się dawne umocnienia z czasów II wojny światowej, między innymi w Gierłoży, Mamerkach i Gołdapi (kwatera Luftwaffe „Robinson”).

Warto zajrzeć Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej wraz z starym (nieczynnym) szlakiem kolejowym i, największymi w Polsce, mostami w Stańczykach. Wielu zaskakuje Tatarska Góra – drugi pod względem wielkości (308 m n.m.p) szczyt Mazur Garbatych ze uważającym się w zagłębieniu szczytu dystroficznym jeziorkiem otoczonym tundrową roślinnością.

Region dla inwestorów

Naprawdę… W minionych j latach znacznie wzrosło zainteresowanie inwestorów regionem Warmii i Mazur, zwłaszcza otoczeniem Wielkich Jezior Mazurskich. Do mieszkań zajmujących się największym uznaniem zaliczają się głównie Giżycko i Mikołajku. Poszukiwane są działki nad jeziorami.

Tylko nie tylko jeziora dają pretekst inicjatywom inwestorskim. Większość z inwestorów zakupiła dawną popegeerowski ziemię i wówczas nie dopiero w końcach rolniczych. Coraz wyższym powodzeniem bawi się bowiem tutejsza agroturystyka.

Zobacz Czego szukamy na Warmii i Mazurach?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *